• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

HMS og kvalitet

Hålogaland Transport AS målsetting er at all virksomhet i bedriften skal gjennomføres sikkert og farefritt. Vi tradisjon for kvalitetstenking i alle ledd. Kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhet gjør oss mer konkurransedyktige.

Våre interne rutiner i arbeidet bidrar til å prioritere riktig i enhver arbeidssituasjon. Gjennom prosedyrer, prinsipper og forebyggende tiltak skal vi unngå ulykker og skader på mennesker, ytre miljø, arbeidsutstyr og annen eiendom. 

Vår viktigste ressurs er våre ansatte. Våre medarbeideres erfaring og kompetanse er viktige kvalitets- og sikkerhetsfaktorer for tjenestene vi utfører. Vi vet å ta vare på disse ressursene - det har vi alltid gjort, og det vil vi alltid fortsette med.

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS