Å snakke med de direkte ansvarlige og utøvende i bedriften, er også sentralt for å finne den riktige løsningen