Nøkkelpersoner forteller oss hvordan de opplever at transporten kan forbedres, og er verdifulleveiledere på veien mot den optimale løsningen